กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนูซีรา สะแม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นูรเอ็ฮซาน บอตอ

นางฮัสลินดา เจ๊ะสแลแม

นางนุณอาซะห์ ลาเต๊ะ

นางอามาลีนา ศรีเกิด

นางนุรฮายาตี อาแวจู

นางนาอีล๊ะห์ บินโมง

นางซูฮาร์ตี แวสะมะแอ

นางนิซามีลา มะนุ

นางฮายาตี อะหมะ

น.ส.อาดีละห์ สาแมง

น.ส.อาอีเส๊าะ ลานง

นางซีฮาน เจ๊ะซู

นางนิศิดา ตวนกะจิ

นางสาวอัสฟาร์ สะแวบาโง

นายไซด์ดี มะเกะ

นายดือรอแม บองอปาเน๊าะ

นายมะอัสรี สอแล๊ะ

นางบัดรียะห์ หะยีบูยา

นางสาว.ซูซียาน่า บินหะยีสามะแอ

นายมูฮัมมัด เปาะจิ

นายนัสมี ตวนกะจิ

นางสาวอาอีซะห์ ดอรอฮะ

นายอัสรี ชีวโรจน์

นายไอมัน สาและมา

นางสาวนาอีมะห์ เจ๊ะซอ

นางสาวนูรไอนี หะยีเจ๊ะหลง

นางสาวนูรฮูดา เด็ง

นายมะดาโอะ มะเซ็ง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/11
อีเมล์ : davitmat@hotmail.com

นางสาวอิคลาส เลาะยิ

นางสาวไนมะห์ สาแมง