ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสัญธาร เหร็นเส็บ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : tonyong121@hotmail.com

นางนูรลี ศรีษะสังข์

นางสาววัชนิดา มามะ

นางสาวนาซูฮา หามิ

นางสาวอาสือมะห์ ซีตี

นายมุลกัน ยูโซะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางสาวมิฟตะห์ ตาเละ

นางรอฮีซา ตอกอ

นางสาวนูรีดา เจะเลาะ