กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอับดุลมันเดช สามะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายใซนุลอาบีดีน สามะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมหวังค์ หะยีสาแหละ

นายอานัส โต๊ะมิ

นายกีฟลี เง๊าะ

นายสายูตี มาหะ

นายอับดุลรอฮีม ยูโซะ