กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอับดุลมันเดช สามะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายใซนุลอาบีดีน สามะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมหวังค์ หะยีสาแหละ
ครูประจำชั้น /0

นายอานัส โต๊ะมิ
ครูประจำชั้น /0

นายกีฟลี เง๊าะ
ครูประจำชั้น /0

นายสายูตี มาหะ
ครูประจำชั้น /0

นายอับดุลรอฮีม ยูโซะ
ครูประจำชั้น /0