กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอับดุลมันเดช สามะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายใซนุลอาบีดีน สามะ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมหวังค์ หะยีสาแหละ
ครูประจำชั้น

นายอานัส โต๊ะมิ
ครูประจำชั้น

นายกีฟลี เง๊าะ
ครูประจำชั้น

นายสายูตี มาหะ
ครูประจำชั้น

นายอับดุลรอฮีม ยูโซะ
ครูประจำชั้น