กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมะรอนิง ดือเลาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอารมิง อาแวจู

นายวสันต์ แวอูเซ็ง

นายตอเล๊ะ มะดือเยะ

นางนาวีหมะ ปะเกมะดาโอ๊ะ

นางสุรายา ฮะ

นางนุรฮุสนา จินดาวิจิตร

นางซารีฟาห์ มูซอดี

นางมาดีฮะ สุหลง

นางสาวซามียา ดาโอ๊ะ

นางกูซารีฟะซัยนับ อบูฮุร็อยเราะห์

นางสาวสุไรดา กาเซ้ง

นางอาอีเสาะห์ งาแม

นายฮาซียัน มะนอ

นางนิยัสมิน จิยี่งอ

นายมุลกัน ยูโซะ

นายอับดุลเล๊าะ หะยีเจ๊ะหะ

นายฎอฮา อบูฮุร็อยเราะฮ์