กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมะรอนิง ดือเลาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอารมิง อาแวจู
ครูประจำชั้น

นายวสันต์ แวอูเซ็ง
ครูประจำชั้น

นายตอเล๊ะ มะดือเยะ
ครูประจำชั้น

นางนาวีหมะ ปะเกมะดาโอ๊ะ
ครูประจำชั้น

นางสุรายา ฮะ
ครูประจำชั้น

นางนุรฮุสนา จินดาวิจิตร
ครูประจำชั้น

นางซารีฟาห์ มูซอดี
ครูประจำชั้น

นางมาดีฮะ สุหลง
ครูประจำชั้น

นางสาวซามียา ดาโอ๊ะ
ครูประจำชั้น

นางกูซารีฟะซัยนับ อบูฮุร็อยเราะห์
ครูประจำชั้น

นางสาวสุไรดา กาเซ้ง
ครูประจำชั้น

นางอาอีเสาะห์ งาแม
ครูประจำชั้น

นายฮาซียัน มะนอ
ครูประจำชั้น

นางนิยัสมิน จิยี่งอ
ครูประจำชั้น

นายมุลกัน ยูโซะ
ครูประจำชั้น

นายอับดุลเล๊าะ หะยีเจ๊ะหะ
ครูประจำชั้น

นายฎอฮา อบูฮุร็อยเราะฮ์
ครูประจำชั้น