กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมะรอนิง ดือเลาะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอารมิง อาแวจู
ครูประจำชั้น /0

นายวสันต์ แวอูเซ็ง
ครูประจำชั้น /0

นายตอเล๊ะ มะดือเยะ
ครูประจำชั้น /0

นางนาวีหมะ ปะเกมะดาโอ๊ะ
ครูประจำชั้น /0

นางสุรายา ฮะ
ครูประจำชั้น /0

นางนุรฮุสนา จินดาวิจิตร
ครูประจำชั้น /0

นางซารีฟาห์ มูซอดี
ครูประจำชั้น /0

นางมาดีฮะ สุหลง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวซามียา ดาโอ๊ะ
ครูประจำชั้น /0

นางกูซารีฟะซัยนับ อบูฮุร็อยเราะห์
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุไรดา กาเซ้ง
ครูประจำชั้น /0

นางอาอีเสาะห์ งาแม
ครูประจำชั้น /0

นายฮาซียัน มะนอ
ครูประจำชั้น /0

นางนิยัสมิน จิยี่งอ
ครูประจำชั้น /0

นายมุลกัน ยูโซะ
ครูประจำชั้น /0

นายอับดุลเล๊าะ หะยีเจ๊ะหะ
ครูประจำชั้น /0

นายฎอฮา อบูฮุร็อยเราะฮ์
ครูประจำชั้น /0