กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายมะปาริต อาแว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายนัจฮัน สิดิ

นายซุลกิปลี ตาเล๊ะ

นางปารีดะห์ หะยียาการียา

นางรอสีดาห์ บินมูดอ

นางกัสมะ สาเมาะ

นางรอยฮา โสอุดร

นางสาวแวซง วานิ

นางสาวอามีเน๊ะ มูซอ

นางอาบีด๊ะ เงาะ

นายอารอฟัต เจ๊ะซู

นายมะสุกรี แมดาลู

นางฮาลีเมาะ มามะ

นายยาการียา อูมา

นางรีซา ตอรี

นายซาฟีอี มะดีเยาะ

นายอับดุลฮาลิม จูมิ

นูรมีฮัน อีซอ

นางสาวมาซีลา มะลี

นางสาวกัรตีณี สาและ

นางสาวซัลวา มูซอ