กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอาบีด๊ะ จาราแว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางตอยยีบ๊ะ มะสาแม

นางนุรลี ศรีษะสังข์

นางสาวเพาซียะห์ ดือราแม

นางสาวมาสรีนา สุหลง

นางรอฮานิง บินซอลีฮีน

นายซุกรี ยือลาบอ

นางมักซืกะห์ เจะหมีน

นางนาซีลา สานานะอะ

น.ส.ซำซารีนี วาเด็ง

น.ส.นิสูไนะห์ ตวนแมเร๊าะ

น.ส.นูรีซา มะแซ

นางมาลีดา เปาะจิ

น.ส.ฮามีดะห์ กาเรอีแต

นายหมัดไฟโซ มะยูโซ๊ะ

น.ส.อามีนะห์ มูนะ

น.ส.นูรีฮัน ยูโซ๊ะ

น.ส.รอฮานิง ซาและ

น.ส.อามานี ซีรอมา

นายซูฮัยบูดิน เจะอาแว

น.ส.วิภาวาตี เจ๊ะดอเล๊าะ

น.ส.มูนีเราะ ดอเลาะ

น.ส.อัซมะห์ ซีตี

น.ส.ฮาปือเซ๊าะ แวยูโซ๊ะ