กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอาบีด๊ะ จาราแว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางตอยยีบ๊ะ มะสาแม

นางนูรีดา ภูยุทธานนท์

นางนุรลี ศรีษะสังข์

นายสัญธาร เหร็นเส็บ

นางสาวเพาซียะห์ ดือราแม

นางสาวมาสรีนา สุหลง

นางรอฮานิง บินซอลีฮีน

นายซุกรี ยือลาบอ

น.ส.ซำซารีนี วาเด็ง

น.ส.นิสูไกนะห์ ตวนแมเร๊าะ

น.ส.นูรีซา มะแซ

น.ส.ฮามีดะห์ กาเรอีแต

น.ส.อามีนะห์ มูนะ

น.ส.นูรีฮัน ยูโซ๊ะ

น.ส.รอฮานิง ซาและ

น.ส.อามานี ซีรอมา

นายซูฮัยบูดิน เจะอาแว

น.ส.วิภาวาตี เจ๊ะดอเล๊าะ

น.ส.อัซมะห์ ซีตี

นางสาวนูรีดา เจ๊ะเลาะ

ซาลีฮะห์ เจ๊ะดิง

ซูไฮนี สิรอมา

นางสาวมัสวาณี บินแม

นายวรศักดิ์ อาแวฮีเล

นางสาวสารีมะห์ เจ๊ะแน

นายอัฏฮา บินดอหับ

นางนาซีลา สานานะอะ