ข่าวประชาสัมพันธ์
SAR (อ่าน 38) 24 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม : เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อห้องเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2566 (อ่าน 1440) 11 พ.ค. 66
ประกาศชั้นศาสนานักเรียน ม.1 2566 (อ่าน 3348) 03 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม : รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์อยู่ปอเนาะ (อ่าน 1720) 29 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลอัยนี (อ่าน 1137) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลอีมาน (อ่าน 1180) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนใหม่ฮาฟีเซาะห์ประจำหอพักดารุลนาอีมบี (อ่าน 880) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลนาอีมเอ (อ่าน 1164) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่หอพักดารุลอิฮซาน (อ่าน 943) 31 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจำหอพักดารุลฟิรดาวส์ (อ่าน 1243) 31 มี.ค. 66
ประกาศ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโปรแกรม Qcp ม 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 833) 17 มี.ค. 66
ประกาศ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโปรแกรม Qcp ม 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1416) 17 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิเรียน chesspro ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1973) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิเรียน Empro ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1205) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน โควตา ม.4 หญิง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2632) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน โควตา ม.4 ชาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1731) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน โควตา ม.1หญิง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3834) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน โควตา ม.1ชาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1964) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ทั่วไป ม.4 หญิง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1337) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ทั่วไป ม.4 ชาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1803) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ทั่วไป ม.1หญิง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1663) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ทั่วไป ม.1ชาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1121) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบ Qsp ม.1ชาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 664) 06 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิสอบ Qsp ม.4ชาย ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 377) 06 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1793) 01 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้นักเรียนโปแกรมENGLISH MELAYU PROGRAM (EMPRO) (อ่าน 1089) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้นักเรียนโปแกรม CHINESE ENGLISH SOCIAL SCIENCE PROGRAM (ChESSPRO) (อ่าน 795) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่องการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดารุสสาลาม ภายใต้โครงการโควตาดาวรุ่งดารุส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 1087) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนดารุสสาลาม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภายใต้นักเรียนโปรแกรมอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์(Quran and science program) หรือ QSP (อ่าน 911) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม : ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1179) 15 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม - ภายใต้ห้องเรียนคุณภาพ (quality classroom program) หรือ QcP 2566 (อ่าน 577) 15 พ.ย. 65
ประกาศ : ขอเชิญมาประลองนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูที่มีความคิดสร้างสรรค์ (อ่าน 371) 31 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นูรเอ็ฮซาน บอตอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสสาลามและหัวหน้าโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพ (QCP) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติคุณ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อ่าน 425) 02 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 913) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลามฉบับที่ 4 (อ่าน 901) 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม ฉบับที่3 (อ่าน 1392) 06 พ.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1064) 06 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโปรแกรมท่องจำอัลกุรอ่าน QMP (อ่าน 1441) 09 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1565) 08 เม.ย. 65
ประกาศหอพักหญิงโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1728) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ม.1-ม.4ที่อย่อูสัรามาดารุลอีมานปีการศึกษา2565 (อ่าน 1427) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนกัเรียนใหม่ม.1ปีการศึกษา2565 ประจำหอพักดารุลอัยนี (อ่าน 994) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำหอพักดารุลนาอีมบี (ฮาฟี เซาะห์) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 759) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่ประจำหอพักดารุลนาอีม เอ (โควต้า) ประจาปี การศึกษา 2565 (อ่าน 881) 08 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ประจําหอพักดารุลนาอีมเอ (QCP) ประจําปีการศึกษา 2565 (อ่าน 563) 08 เม.ย. 65
รายชื่อเด็กใหม่ที่มีสิทธ์ิอยู่อัสรามาดารุลฟิรดาวส์ปี 2565 (Quotam.1) (อ่าน 733) 08 เม.ย. 65
รายช่ือนักเรียนใหม่หอพักหญิงดารุลอิฮซาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 718) 08 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโปรแกรมห้องเรียนคุณภาพQCP ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1496) 24 มี.ค. 65
คิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครเรียนออนไลน์ (อ่าน 1620) 15 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1489) 13 ธ.ค. 64