กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไซนูอามัน อูเซ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเลาะ
ครูประจำชั้น

นายกัซวา โต๊ะแม
ครูประจำชั้น

นายซาฮาบูดิน อิควาน
ครูประจำชั้น

นางสากีเร๊าะ หะยีดิง
ครูประจำชั้น

นายกอเซ็ง ลาเต๊ะ
ครูประจำชั้น

นางคอดีเย๊าะ วาเด็ง
ครูประจำชั้น

นางสาวกูไซม๊ะ สะรีดี
ครูประจำชั้น

นายนิอาหะมะสอรี นิเย๊ะ
ครูประจำชั้น

นางมูนา เจ๊ะมะ
ครูประจำชั้น

นายซับรี ยุนุ
ครูประจำชั้น

นางสาวลัดดา เซะ
ครูประจำชั้น

นายอาหมัด ชูแก้ว
ครูประจำชั้น

นูรฮามีซะห์ สือมิตร
ครูประจำชั้น