กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไซนูอามัน อูเซ็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมะกอเซ็ง เจ๊ะเลาะ

นายกัซวา โต๊ะแม

นายซาฮาบูดิน อิควาน

นางสากีเร๊าะ หะยีดิง

นายกอเซ็ง ลาเต๊ะ

นางคอดีเย๊าะ วาเด็ง

นางสาวกูไซม๊ะ สะรีดี

นายนิอาหะมะสอรี นิเย๊ะ

นางมูนา เจ๊ะมะ

นายซับรี ยุนุ

นางสาวลัดดา เซะ

นายอาหมัด ชูแก้ว

นูรฮามีซะห์ สือมิตร