กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคอรอกายะห์ บินอาแว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเสาวนีย์ เซะ

นายบะห์เร็ง สหนิ

น.ส.สอปว๊ะ สามะ

น.ส.ปิยวรรณ ฤทธิเดช

นางฟาลีล๊ะ หะยีสาเมาะ

นางนูรฮูดา เซะ

นางบุสรอ ปิมุเกะ

นางวลัยพร เกกินะ

น.ส.นูรดาลีละ อูมาเฮง

น.ส.นูรดาลีละ อูมาเฮง

นางรอดียะ อาแว

นางยารีย๊ะ บือราเฮง

นางรอฮีม๊ะ เซ็ง

นายมีซี ลาเต๊ะ

น.ส.นาซูฮา หามิ

น.ส.สูรีฮา สาแม

น.ส.แวซา เซ็งโต๊ะ

นางกุลสตรี มามะ

น.ส.นูรมีรา ซาแม็ง

นายรอซาลี มะเส็ง

น.ส.มูรณี มูเด๊าะ

น.ส.ไพดา ซาแม