ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/08/2013
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 984928
Page Views 1753575
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมาหะมะไซดี หะยีอาแว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายมะนาเซ สะมะแอ

นางสาวมารีเย๊าะ แวอาลี

นายลุตปี แอสะ

นายอับดุรอแม สาแมบากอ

นายผักรูรอยซี หะยียาการียา

นายธีรชัย อาแว

นายแวลุคมัน แวยูโซ๊ะ

นางขนิษฐา วาเต๊ะ

นางมาเลฮา มะ

นางสาวรอมือหละ สะอิ

นางอามีเนาะ เซ็นมาค

นางไซนะ สะมะแอ

นายซาบรี ดอเลาะ

นายบูรฮาน สาเมศดุลลาห์

นางวานีดา สารี

นางรอดียะห์ อาแว

นางดารุณี เง๊าะเจ๊ะยะ

นางลุฎฟียย๊ะ หะมะ

นายมาหาดี บาโด

นางสาวไลลา ซาลีซิง

นางสาวโซเฟีย พายิบ

นางสาวสาวิตรี มะดอมะ

นางซูไบดะห์ บาเกาะ

นางสาววัชนิดา มามะ

นางสาวอานีซะห์ ดาฮะกา

นางสาวไอรีส แมหะ

นางสาวมิสรอ จูมะ

MR.Rolly Quilatom