ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐานชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1668) 20 เม.ย. 62
ประกาศห้องเรียนและโปรแกรมเรียน ม.ต้น,ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1277) 20 เม.ย. 62
ประกาศห้องเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2586) 20 เม.ย. 62
ประกาศห้องเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6067) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนQCP ประจำปีการศึกษา 2562 ม.1 (อ่าน 2225) 11 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนQCP ประจำปีการศึกษา 2562 ม.4 (อ่าน 1351) 11 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์สอบปี 2562 (อ่าน 3648) 02 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตาดาวรุ่งดารุส ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2257) 06 ก.พ. 62
รับสมัครนักเรียนโครงการดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 854) 09 ม.ค. 62
ใบสมัคร-ม.4-ปี-2562 (อ่าน 580) 09 ม.ค. 62
ใบสมัคร-ม.1-ปี-2562 (อ่าน 889) 09 ม.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี2562 (อ่าน 1200) 18 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร โปรแกรมEMpro 2562 (อ่าน 833) 12 ธ.ค. 61
ใบสมัคร-ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 612) 11 ธ.ค. 61
ใบสมัคร-ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 580) 11 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร โปรแกรมQCP 2562 (อ่าน 741) 11 ธ.ค. 61
ประกาศรับสมัคร ชาวดารุสสาลามผู้รักการท้าทายและเชื่อมั่นในตนเอง ก้าวเข้ามาข้างหน้าแล้วมาสมัครการแข่งข (อ่าน 575) 30 พ.ย. 61
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1368) 28 ต.ค. 59
เอกสารประกอบการรีเซ็ตรหัสผ่าน กยศ กรณีลืมรหัสหรือต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่ (อ่าน 3460) 26 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยืนยันค่าครองชีพ กยศ.รายเก่า (อ่าน 838) 17 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยื่นขอรหัสผ่าน กยศ ปี 2559 (อ่าน 1435) 16 พ.ค. 59
เอกสารประกอบการยื่นขอกู้ 2559 (อ่าน 885) 16 พ.ค. 59
ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ชั้น ม.1, ม.4 ปี 2559 (อ่าน 5707) 16 เม.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่คะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศ (อ่าน 1767) 12 เม.ย. 59
โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ย_สไตล์_อ.ตอเล๊ะ (อ่าน 1215) 22 มี.ค. 59
รางวัลพระราชทานประจำปี 2558 (อ่าน 851) 05 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบเข้า Quality Classroom ม.2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1044) 02 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบเข้า Quality Classroom ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1233) 02 ก.พ. 59
สรุปผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.สตูล (อ่าน 995) 27 ม.ค. 59
นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 1048) 27 ม.ค. 59
ประกาษรายชื่อนักเรียนโควตาดาวรุ่งดารุส 59 เพิ่มเติม (อ่าน 1130) 22 ม.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่เอกสารมีปัญหาและต้องติดต่องานแนะแนวโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 1088) 18 ม.ค. 59
ตารางกำหนดการรายงานตัวนักเรียนโควตาดาวรุ่งดารุส 2559 (อ่าน 878) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าห้องเรียนวิทย์- (อ่าน 1192) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควต้าห้องเรียนวิทย์- (อ่าน 925) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (อ่าน 892) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (อ่าน 881) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.1 หญิง (อ่าน 1341) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.1 ชาย (อ่าน 1014) 18 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโควตาดาวรุ่งดารุส ปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตาเรียนดี ม.4 ชาย (อ่าน 813) 18 ม.ค. 59