ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 115) 29 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 91) 29 ธ.ค. 63
ประกาศจาก โรงเรียนดารุสสาลาม (Darussalam school) การรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ประจำปีก (อ่าน 561) 12 พ.ย. 63
วช.03 ม.1 Auto 1-2563 (อ่าน 209) 04 พ.ย. 63
อัลฮาฟิซป้ายแดงคนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 274) 22 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม (อ่าน 421) 22 ก.ค. 63
ประกาศผลการดูดวงจันทร์ (อ่าน 224) 22 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการมาโรงเรียนของนักเรียน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 (อ่าน 876) 10 มิ.ย. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2563(ช่วง COVID-19) (อ่าน 2479) 04 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินการเรียนการสอนและการแบ่งกลุ่มนักเรียน ภาคเรียนที่1/2563 (อ่าน 1491) 04 มิ.ย. 63
รายชื่อที่แบ่งกลุ่มนักเรียน A B (อ่าน 6198) 04 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 719) 03 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับหนังสือ เครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 899) 03 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ชั้น ม.1, ม.4 ( เรียงตามชั้น ) ปี 2563 (อ่าน 1683) 13 พ.ค. 63
ประกาศชั้นศาสนานักเรียนชั้น ม.4 (เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น) ปี 2563 (อ่าน 571) 13 พ.ค. 63
ประกาศชั้นศาสนานักเรียนชั้น ม.1 ปี 2563 (อ่าน 1017) 13 พ.ค. 63
Update ประกาศรายชื่อ ห้องเรียน นร.ใหม่ชั้น ม.1, ม.4 ปี 2563 (อ่าน 5925) 12 เม.ย. 63
ประกาศ :ในกรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก แต่รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์ในหอพักทางโรงเรียนขอยกเลิกส (อ่าน 2471) 02 เม.ย. 63
รายชื่อเด็กใหม่อัสรามาดารุลอัยนี (อ่าน 1785) 31 มี.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์นักเรียนใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 29) 31 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์อยู่ตะห์ฟิส (Qmp)2563 (อ่าน 2039) 30 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์(ปอเนาะ) (อ่าน 4059) 29 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนปอเนาะ-ปีการศึกษา-2563-สำรอง (อ่าน 2056) 29 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนใหม่ดรุลนาอีมเอ-2563 (อ่าน 1590) 29 มี.ค. 63
รายชื่อเด็กใหม่ที่อยู่อัสรามาดารุลฟิรดาว์สปี63 (อ่าน 1502) 29 มี.ค. 63
รายชื่ิอเด็กใหม่-ดารุลอิฮซาน2563 (อ่าน 1274) 29 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนใหม่ที่สามารถอยู่หอดารุลอีมาน-ปีการศึกษา-2563 (อ่าน 1388) 29 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่สอบผ่านเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2563 (อ่าน 11074) 29 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำหอพักดารุลนาอีมบี-ฮาฟีเซาะ-63 (อ่าน 1531) 29 มี.ค. 63