ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
5 โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 วัสดีค่ะ น้องๆ คงจะทราบกันดีว่าช่วงนี้มีข่าวรับตรงออกมาตลอดๆ ออกมาทั้งปี มีหลายโครงการที่ต้องใช้คะแนน GAT PAT และ 7 วิชาสามัญด้วย อย่าลืมสมัครกันนะคะ ... คราวนี้พี่แป้งมีข่าวรับตรงมาอัพเดทกันค่ะ เอาไปเลย 5 โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ละโครงการมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

 
อัพเดท!! โครงการรับตรง+โควตา ม.สงขลาฯ (5 โครงการ)
ขอบคุณภาพจาก www.dek-d.com/board/view/1621183/


>> โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
       และภาษาจีนเข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์


      - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
      - GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
      - จำนวนรับ 5 คน
      - มีผลสอบภาษาจีน HSK ระดับ 3 หรือมีคะแนนภาษาอังกฤษดังนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
             * TOFEL (Paper base)  425 คะแนน
             * TOFEL (Computer base)   113 คะแนน
             * TOFEL (Internet base)  38 คะแนน
             * IELTS  ระดับ 5
             * CU-TEP (เฉลี่ยทุกทักษะ)  60%
             * PSU-TEP (ทุกทักษะภาษา)  70%
      - พิมพ์สมัครที่ www.law.psu.ac.th
             * สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 56 - 28 ก.พ. 57
             * สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 56 - 28 ก.พ. 57
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่ 


>> โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน  (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

      - กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
      - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.40
      - คณะที่เปิดรับ
             * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฉพาะ ม.ปลาย สายวิทย์)
             * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุกแผนการเรียน)
      - จำนวนรับ
             * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  455  คน
             * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1000  คน
      - สมัครที่ www.entrance.surat.psu.ac.th
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่ 
 
อัพเดท!! โครงการรับตรง+โควตา ม.สงขลาฯ (5 โครงการ)

>> โครงการเพชรนครินทร์  

      - เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย 16 จังหวัดดังนี้ คือ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
        ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
        พังงา ภูเก็ต กระบี่ และ นครศรีธรรมราช
      - คณะที่เปิดรับ
             * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฉพาะ ม.ปลาย สายวิทย์
                GPAX > 2.50)
             * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ทุกแผนการเรียน GPAX > 2.70)
      - จำนวนรับ
             * คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  210  คน
             * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 130  คน
      - สมัครที่ www.entrance.surat.psu.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2556
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่


>> โควตาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


      - เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย 14 จังหวัดใต้
      - กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย
      - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.40
      - คุณสมบัติ
อัพเดท!! โครงการรับตรง+โควตา ม.สงขลาฯ (5 โครงการ)
      - สมัครที่ http://huso.pn.psu.ac.th/  ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ตุลาคม 2556
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่ 


 
อัพเดท!! โครงการรับตรง+โควตา ม.สงขลาฯ (5 โครงการ)
ขอบคุณภาพจาก www.dek-d.com/board/view/1621183/


>> โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
 
     - เฉพาะนักเรียน ม.ปลาย 14 จังหวัดใต้
      - GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
      - จำนวนรับ 10 คน
      - แบ่งการรับเป็น 2 กลุ่ม
             * กลุ่มที่ 1 เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
                (ม.ปลาย) ระดับประเทศ ประเภทสาขากายภาพ หรือ สาขาชีวภาพ หรือ
                สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือได้รับรางวัลที่ 1-3 จากการประกวดโครงงานทาง
                วิทยาศาสตร์(ม.ปลาย) ระดับภาคใต้ ประเภทสาขากายภาพ หรือ สาขาชีวภาพ
                หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
                ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์จัด
             * กลุ่มที่ 2 เป็นตัวแทนประเทศแข่งขันระดับประเทศ
      - สมัครที่ www.sc.surat.psu.ac.th  ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2556
      - ระเบียบการ 
คลิกที่นี่ 
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2556,23:10   อ่าน 1500 ครั้ง