ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัการ โควตา ม.อ. ตรัง รอบที่ 2
จำนวนรับ
คณะ/สาขาวิชาจำนวนรับGPAX
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัการ  
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศการบัญชี502.75
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์50-
- สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์202.50
- สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง40-
- สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ302.50
- สาขาวิชาการตลาด502.50
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว502.50
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ30-
วันรับสมัคร
25 มกราคม 59 - 11 มีนาคม 59
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย 
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของแต่ละสาขา
- GPA กลุ่มวิชาต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของแต่ละสาขา *ดูในระเบียบการ

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 200 บาท ผ่านธนาคารที่กำหนดตามใบแจ้งยอด
- ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณ์ หรือส่งด้วยตัวเอง

กำหนดการ
รับสมัคร25 ม.ค. - 11 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์16 มี.ค. 59
สอบสัมภาษณ์25 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา1 เม.ย. 59


ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:09   อ่าน 621 ครั้ง