ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET


สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ม.6

 


วิชาภาษาไทย :
 เน้นจุดสำคัญ จำง่าย ทั้งหลักภาษา คำประพันธ์ และวรรณคดี

ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30706-043206/

วิชาภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์ ศัพท์ จัดเต็ม พร้อม Tip และเทคนิคการทำข้อสอบ
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30649-043134/

วิชาคณิตศาสตร์ : ทุกสูตรคณิตม.ปลาย พร้อมคำอธิบายเข้าใจง่าย
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30675-043161

วิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี : เข้มข้นชัดเจน ทุกประเด็นเรื่องเคมี
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30708-043208/

วิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ : ครบทุกกฎ ตอบทุกโจทย์ 
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30746-043244

 


สรุปเนื้อหาช่วยจำพิชิต O-NET ม.3

 


วิชาภาษาไทย :
 เน้นจุดสำคัญ ย้ำเรื่องเด่นๆ ที่พบบ่อยในข้อสอบ

ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30704-043205/

วิชาภาษาอังกฤษ : สรุปเรื่องยากให้เข้าใจง่าย พร้อมเทคนิคเด็ดพิชิต O-NET
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30647-043132/

วิชาคณิตศาสตร์ : ครอบคลุมทุกสูตรที่ม.ต้นต้องรู้
ดาวน์โหลดเนื้อหาได้ที่ : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/30674-043160

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2559,17:00   อ่าน 20103 ครั้ง