ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพิเศษปีการศึกษา 2559

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 โครงการ PSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/New_icon.gif

 ปิดรับ 7 ตค 59
?

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการเส้นทางนักเรียนในภาคใต้สู่รั้วสงขลานครินทร์ หลักสูตบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ  

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/New_icon.gif

 รอบ1 ปิดรับ 30 ก.ย. รอบ 2 ปิดรับ 30 ธค

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะทางเศรษฐศาสตร์จากการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยม เข้าศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  ปิดรับ 29 ธ.ค. 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
ชะลอการรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร วิทยาเขตภูเก็ต 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
การรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ปิดรับ  4 พย 59 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
การรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ) ปิดรับ 7 กค 60 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปิดรับ 7 ตค 59 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(นักเรียน14จังหวัดภาคใต้)เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต ปิดรับ 17 สค 59 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการศึกษิตศิลปะ  ปิดรับ 30 ธค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการ"ลูกพระราชบิดา ปิดรับ 30 ธค 59 " 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการทุนมงคลสุข ปิดรับ 30 ธค 59 

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการ"Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 7 ธค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการ"โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ." ปิดรับ 29 ก.พ. 60

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการ"ลูกพระราชบิดา 2" ปีการศึกษา 2560  ปิดรับ 30 ธค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 9 กย 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 30 กย 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 28 ตค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 26 สค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 23 กย 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในคณะการบริการและการท่องเที่ยว วิทยาเขตภูเก็ต ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 31 ตค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 23 กย 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ (ประเภทที่2) ปิดรับ 31 มค 59

image: http://www.entrance.psu.ac.th/images/kohsamet-arrow.gif

 
โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ (ประเภทที่1) ปิดรับ 31 มค 59
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2559,11:05   อ่าน 2794 ครั้ง