ข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ
รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2560  รวมจำนวน 175  คน 

เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559
สอบตรง 12 พฤษศจิกายน 2559

หน้าเว็บไซต์หลัก https://www.mahidol.ac.th/directadmission/


Read more at http://www.unigang.com/Article/40279#kY8fskZJl9D9BDy2.99
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2559,11:01   อ่าน 727 ครั้ง