ภาพกิจกรรม
โครงการกระตุ้นต่อมคุณธรรมจริยธรรม
เช้าวันที่ 29 พ.ย 59 อัลลอฮ์(ซ.บ) ประทานสายฝนลงมาแต่เช้าทุกๆ ครั้งที่จัดโครงการนี้
เป็นฮิกมัตรอฮ์มัตที่ดีเสมอมา

Alhamdolillah 
ผ่านไปได้ด้วยดีกับโครงการกระตุ้นต่อมคุณธรรมจริยธรรม ขอบคุณอัลลอฮ์(ซ.บ) ขอบคุณผู้จัดการบาบอฟัครุดดีน บอตอ. ท่านรองผู้จัดการ ขอบคุณท่านผู้อำนวยการคนเก่งคนสวย ขอบคุณคณะผู้บริหาร ขอบคุณทางโรงเรียน ที่อนุมัตโครงการนี้ตลอดมา ขอบคุณเพื่อนร่วมงานและขอบคุณลูกๆนักเรียนทุกคน อยากขอบคุณๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจในการจัดโครงการและ ที่ลืมไม่ได้ขอบคุณท่านวิทยากรคนเก่งสามารถสะกดจิตให้นักเรียนฟังได้อย่างจดจ่อ..

Alhamdolillah
...
วิทยากรคนเก่งจากโรงเรียนมุคตารี อ.อิรฟาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2559,12:00   อ่าน 3270 ครั้ง