ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559
 โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 
1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2016/09/Test-Blueprint-O-NET-59-P.6.pdf
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2016/09/Test-Blueprint-O-NET-59-M.3.pdf
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2016/09/Test-Blueprint-O-NET-59-M.6.pdf
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2559,09:23   อ่าน 1034 ครั้ง