ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลพระราชทานประจำปี 2558
อัลฮัมดุลิลลาห์...กับรางวัลพระราชทานประจำปี 2558..
..........
โรงเรียนดารุสสาลามได้รับ 4 รายการประกอบด้วย
รางวัลโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น
รางวัลครูสามัญดีเด่น นายอับดุลรอแม บองอปาเนาะ
รางวัลครูศาสนาดีเด่น นายมะซอรี สาเมาะ
รางวัลนักเรียน มปลายดีเด่น น.สฮากีมะห์ บินล่าเตะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2559,19:55   อ่าน 650 ครั้ง