ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/08/2013
ปรับปรุง 14/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 984894
Page Views 1753524
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ :  ภายในปี 2557 โรงเรียนดารุสสาลามต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการศึกษาที่เน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานการศึกษาระดับชาติ